Een korte geschiedenis van de loge Ken Uzelven in Utrecht

In de tweede helft van de 19e eeuw ontstonden bewegingen die zich sterk maakten voor gelijke rechten voor vrouwen. Hoewel de vrijmetselarij in die tijd een zaak van alleen mannen was werd een Franse vrouw en voorstander van gelijke rechten tot vrijmetselaar gewijd in een loge in de omgeving van Parijs. Deze Maria Deraimes richtte in 1893, samen met de vooruitstrevend denkende vrijmetselaar Georges Martin, de Grande Loge Symbolique Ecossaise de France “Le Droit Humain” op. Een organisatie, of ‘orde’ die open was en is voor iedereen ongeacht sexe, ras, afkomst of overtuiging.
De eerste grondregel van deze Orde zegt: De Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’ erkent de gelijkheid van man en vrouw. Door het uitdragen van Le Droit Humain (Het Menselijk Recht) wil de Orde bereiken, dat zij uiteindelijk over de gehele wereld in gelijke mate maatschappelijke gerechtigdheid zullen genieten binnen een mensheid die in vrije en broederlijke gemeenschappen georganiseerd is.

In Nederland werden op 18 juni 1904, de eerste leden van de orde ingewijd. De Utrechtse loge ‘Ken UZelven’ van deze internationale orde werd opgericht in 1919, het jaar ook waarin de Nederlandse organisatie van Le Droit Humain de status van federatie kreeg. De loge nr 771 Ken Uzelven kreeg haar charter pas in 1927.

Vrijwel vanaf de aanvang werkt Ken Uzelven met het Nederlands Rituaal dat in 1920 werd opgesteld en ingevoerd door H.J. van Ginkel. Er zijn Franse en Engelse invloeden in te vinden en het is verwant aan het rituaal van de Nederlandse vrijmetselarij voor mannen onder de orde Het Groot-Oosten der Nederlanden. Dit rituaal wordt alleen in de Nederlandse Federatie van de orde Le Droit Humain gebruikt.

In Bilthoven werd in 1930 een logegebouw voor de gemengde vrijmetselarij gebouwd in opdracht van mevrouw van Blommestein-Land, die afkomstig was uit Nederlands Indië. In het gebouw aan de Julianalaan 102 bij de spoorlijn Bilthoven – Zeist werd door de loge Ken UZelven gewerkt tot aan de tweede wereldoorlog. Onder de bezetter werden de vrijmetselaars loges verboden en gesloten. Het gebouw werd geconfisqueerd en was na de oorlog niet meer beschikbaar voor de loge. Het is in 1957 gesloopt.

Tekening plattegrond Logebouw Bilthoven

De loge gaat na de tweede wereldoorlog werken in Utrecht. Het interieur van het loge gebouw van de Utrechtse vrijmetselaren aan de Lange Jufferstraat 4 was in de oorlog ernstig vernield. Na herstel van het gebouw is Ken U Zelven daar gaan samenkomen.