Open avond 29 april

Bent u meer geïnteresseerd in wat mensen bindt, dan in wat hen verdeelt? Zijn tolerantie, gelijkwaardigheid, vrij zijn van dogma’s, respect, vertrouwen en broederschap belangrijke uitgangspunten voor u?

Als u deze vragen met “ja” kunt beantwoorden is de Vrijmetselarij wellicht iets voor u.
Heeft u interesse in de vrijmetselarij en/of bent u op zoek naar een Loge voor mannen en vrouwen in de omgeving van Utrecht, dan bent u van harte welkom op onze avond voor belangstellenden. U krijgt de gelegenheid ons te ontmoeten en kennis te maken met enige leden van onze Loge en aan de hand van een korte inleiding en vragen kunt u inzicht krijgen in de maçonnieke werkwijze en de sfeer proeven in loge Ken Uzelven te Utrecht.

Deze open avond vindt plaats op maandag 29 april. De koffie en thee staan klaar vanaf 19:30, het programma start om 20:00 uur.

Adres: Maliebaan 70A te Utrecht.
Wilt u deze avond graag bijwonen, stuur dan voor 22 april 2024 een e-mail.

 

Open avond 12 juni – Loge Caleidoscoop Eindhoven

De open dag vindt plaats op woensdag 12 juni. Vanaf 19:45 inloop met koffie en thee en om 20:00 begin het programma, een wisseling van gedachten tussen vrijmetselaars en belangstellenden.

Meld je aan via info@logecaleidoscoop.nl of bezoek de website https://logecaleidoscoop.nl